Rödeby

Rickard Andreasson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0766-338915

Torsten Palmgren

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-8440490

Gertrud Frostegren

Sekreterare, Ledamot 0702540843

Bernt Runesson

Kassör, Ledamot 0702-821562

Robert Ivarsson

Ledamot 0455-361142

Anders Gustafsson

Ledamot 076-8847795

Lennart Andersson

Ledamot 0733-743020

Magnus Henriksson

Ledamot 0708-148589

Valberedning

Ingemar Johansson

Valberedning, sammankall. 0455-361016

Bengt Ivarsson

Valberedning, ledamot 0708-560992