Backaryd-Öljehult

Mikael Haraldsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-8123657

Lennart Karlsson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0708 918636

Jörgen Nilsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig

Per-Gunnar Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0708449181

Eva Håkansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730-984298

Ann-Catrin Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-5300914

Valberedning

Carina Nilsson

Valberedning, sammankall. 070-9725022

Tony Nilsson

Valberedning, ledamot 073-2230097

Inge Petersson

Valberedning, ledamot 0708-877624