Eringsboda

Tommy Claesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Konsumentansvarig, Skogsansvarig 0707-541050

Bert Evaldsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5553061

Ingvar Svensson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5575077

Lennart Runesson

Kassör, Ledamot 070-6364099

Mats Paulsson

Ledamot 070-9401859

Monica Lyberg

Ledamot 070-7662270

Ann-Kerstin Håkansson

Ledamot 0455-72064

Mattias Claesson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7130424

Ebert Martinsson

Jakt- och viltansvarig 0767720762

Valberedning

Ebert Martinsson

Valberedning, sammankall. 0767720762

Rune Johansson

Valberedning, ledamot 070-8294726