Bräkne-Hoby

Erik Olofsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5248484

Jon Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig 0733905130

Kerstin Olofsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 070-9170977

Ola Stenberg

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706-877484

Henrik Erlandsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-9287593

Gunilla Svensson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 076-2612094

Valberedning

Hans Mattsson

Valberedning, sammankall. 073-0697007

Nils-Gunnar Johannesson

Valberedning, ledamot 070-9378460