Hällaryd

Thomas Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708-361232

Bertil Svensson

Vice ordförande, Ledamot 070-6909020

Linda Eskilsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0708-355216

Anders Karlsson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-361624

Sandra Stenholm

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 076-6299696

Gert Olofsson

Ledamot 070-6781430

Valberedning

Elna Nilsson

Valberedning, sammankall. 070-8661263

Mats Svensson

Valberedning, ledamot 0730-396065