Karlshamns Västra

Sven Rosenberg

Ordförande, Ledamot 0705-718457

Mats Abrahamsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708-874361

Mats Bondesson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0733-320403

Magnus Bosson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 073-6188626

Maria Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-3184431

Lars Berggren

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0454-320030

Anders Henriksson

Ledamot, Energiansvarig 070-5551286

Gunilla Johnsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-3323282

Joakim Santesson

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708-110279

Valberedning

Mats Dahlbom

Valberedning, sammankall. 0708-685827

Jan-Erik Johnsson

Valberedning, ledamot 070-6674409

Joakim Svensson

Valberedning, ledamot 070-5454554