Listerlandet

Henrik Fischer

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8873397

Carl-Åke Danielsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 073-3678122

Henrik Knutsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-9742964

Lars-Inge Larsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-7162996

Johan Persson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0456-50013

Joel Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0456-61077

Ulrika Magnesson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708460133

Bengt Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 070-6702888

Valberedning

Carl-Ivar Danielsson

Valberedning, sammankall. 070-5550831

Johan Svensson

Valberedning, ledamot 0456-30080

Lisbet Knutsson

Valberedning, ledamot 0456-50188

Nils-Rune Jansson

Valberedning, ledamot 070-6389405