Ronnebyorten

Agneta Enarsson

Ordförande, Ledamot 0708-544604

Sven Holgersson

Vice ordförande, Ledamot 0702-405281

Annika Hansson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 076-9169347

Marcus Trellman

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 073-3115912

Magnus Gunnarsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708-452763

Mats Månsson

Ledamot, Energiansvarig 0708-212390

Hans-Åke Johansson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6460028

Robert Sunesson

Ledamot 0705-450280

Hans Hansson

Ledamot 070-8206527

Yngve Berggren

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9481428

Anette Mathiasson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0457-41150

Anne-Lie Berggren

Barn- och ungdomsansvarig 070-9707852

Valberedning

Per Bertland

Valberedning, sammankall. 070-4716095

Bengt Olsson

Valberedning, ledamot 0705-435445

Christer Edvardsson

Valberedning, ledamot 070-9469852