Burs

Hugo Kullander

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7922487

Johan Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Kriskontakt, Skogsansvarig 070-6558270

Mattias Duse

Sekreterare, Ledamot 073-5898942

Rune Fredin

Kassör, Ledamot 070-6072275

Thomas Nilsson

Ledamot 070-5590356

Magnus Sjöndin

Ledamot 070-2741096

Valberedning

Kaj Österberg

Valberedning, sammankall. 073-9679430

Jan-Olof Pettersson

Valberedning, ledamot 0708-483237

Percy Nilsson

Valberedning, ledamot 076-7165975