Björsäter-Yxnerum

Patrik Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0702236044

Johan Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0730730509

Ylva Righard

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705742020

Inga-Britt Karlsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0701734690

Christer Eskilsson

Ledamot 0705217468

Erik Gunnarsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0703828566

Valberedning

Åke Andersson

Valberedning, sammankall. 0703037392

Bo Önnegren

Valberedning, ledamot 0706437527