Barne-Åsaka-Fåglumbygden

Svante Hellnevi

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0703541035

Erik Börjesson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0704884091

Mikael Carlsson

Kassör, Ledamot 0705619726

Johan Johannesson

Ledamot 0706594272

Egon Johansson

Ledamot 0705541033

Bror Johansson

Ledamot 0733614573

Kenth Larsson

Ledamot 0703208473

Ingvar Svensson

Jakt- och viltansvarig 0705833774

Anders Assmundsgård

Flyghavreansvarig 0704042122

Valberedning

Tommy Lundsgård

Valberedning, sammankall. 0703386509

Ebbe Svantesson

Valberedning, ledamot 0701081025

Björn Jonsson

Valberedning, ledamot 0703638943