Askeby-Örtomta

Per Wendler

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-2068481

Marcus Kraft

Vice ordförande, Ledamot 013-75050

Karolina Hårsmar

Sekreterare, Ledamot 070-5275181

Wilhelm Aschan

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-3903105

Magnus Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3172104

Linnea Borgenvall

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-6602416

Niklas Gustafsson

Skogsansvarig 013-76294

Krister Samuelsson

Flyghavreansvarig 070-5376109

Staffan Sundström

Flyghavreansvarig 070-6390580

Valberedning

Andreas Ahlsén

Valberedning, sammankall. 0730-445755

Karl-Gustav Hellström

Valberedning, ledamot 0706-493520

Niclas Lagell

Valberedning, ledamot 070-5276183