Stjärnorp

Anders Samuelsson

Ordförande, Ledamot 070-310 64 27

Anna Fritzsche

Sekreterare, Ledamot 070-3968050

Jonas Edlund

Kassör, Ledamot 070-5674469

Hans Jonsson

Ledamot 070-5661467

Magnus Andersson

Ledamot 070-6341254

Kristian Samuelsson

Ledamot 070-7476852

Hanna Berginger

Ledamot

Jonas Berginger

Ledamot

Valberedning

Peter Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-6075836

Erik Bjärnlid

Valberedning, ledamot 070-6459886