Vättak

Stig Lundberg

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0739990801

Bosse Johansson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706652071

Ingmar Henriksson

Kassör, Ledamot 0738055498

Birger Karlsson

Ledamot 0727391313

Harald Gustafsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0768222022

Valberedning

Birger Karlsson

Valberedning, ledamot 0727391313

Bosse Johansson

Valberedning, ledamot 0706652071

Harald Gustafsson

Valberedning, ledamot 0768222022

Ingmar Henriksson

Valberedning, ledamot 0738055498

Stig Lundberg

Valberedning, ledamot 0739990801