Torsö-Hassle

Elisabeth Thisner

Ordförande, Kassör, Ledamot 070-3225018

Kristina Dverstorp

Vice ordförande, Ledamot 0702319420

Madeleine Boström

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0733904125

Anders Karlsson

Ledamot 070-5742484

Anders Landenmark

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705383433

Allan Wallgren

Ledamot 0708688683

Carl-Gustaf Kjellkvist

Jakt- och viltansvarig 0733683262

Bert-Ola Kjellkvist

Flyghavreansvarig 0708849982

Valberedning

Håkan Landenmark

Valberedning, sammankall. 0706591689

Tage Svensson

Valberedning, ledamot 0705904259