Moheda

Carl-Gustaf Andreasson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5169396

Jonas Mellskog

Vice ordförande, Ledamot 070-8869284

Ing-Mari Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-8221694

Emma Norén

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708-770558

Maria Svensson

Ledamot 073-9914514

Oskar Svensson

Ledamot 076-8582066

Jonas Bertilsson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-7486804

Mats Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0730-560502

Per-Anders Håkansson

Ledamot 070-5570610

Jan-Olof Thagesson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0705-689489

Mikael Lindberg

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-3551963

Rune Gustavsson

Skogsansvarig 070-8070958

Kristian Lundberg

Jakt- och viltansvarig 070-6756321

Valberedning

Rune Gustavsson

Valberedning, sammankall. 070-8070958

Andreas Helmersson

Valberedning, ledamot 070-5355480

Lena Ahlin

Valberedning, ledamot 0472-71583