Skatelöv

Markus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-5594043

Fredrik Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708-230860

Gunnar Johansson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-5773859

Magnus Karlsson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 070-5594042

Petter Oskarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-7663736

John Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 073-6839970

Valberedning

Gösta Egonsson

Valberedning, sammankall. 070-5669093

Mårten Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5594041