Slätthög-Mistelås

Fredrik Roos

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6891378

Ulf Dahl

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig 070-5818837

Fredrik Ottosson

Sekreterare, Ledamot 076-0441058

Per Hagenslätt

Kassör, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-5577172

Mattias Hagblom

Ledamot 073-3125375

Olof Andersson

Ledamot, Medlemsansvarig 0472-79041

Hjördis Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-5876559

Kennerth Arvidsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0793133482

Mats Hagblom

Energiansvarig 0734-165100

Valberedning

Maria Björk

Valberedning, sammankall. 070-6274712

Anna-Greta Andersson

Valberedning, ledamot 070-5315546