Vislanda-Blädinge

Oskar Andersson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-2741576

Magnus Åkesson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Medlemsansvarig 070-4443527

Andreas Svensson

Kassör, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-5503327

Jesper Larsson

Ledamot 076-030 95 55

Christina Fransson

Ledamot 070-3991028

Erik Östergren

Ledamot, Skogsansvarig 070-6677242

Valberedning

Cecilia Engström

Valberedning, sammankall. 0706095158

Stefan Andersson

Valberedning, ledamot 070-5335412