Västra Torsås

Ellen Johansson

Ordförande, Ledamot 0768170253

Jon Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730-238220

Mats Haraldsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0706-619025

Andreas Andersson

Kassör, Ledamot 076-8189979

Kent Petersson

Ledamot, Energiansvarig 070-6367073

Karl-Erik Johansson

Ledamot, Skogsansvarig 073-0458259

Mimmi Åkerblom

Ledamot, Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 073-4066375

Annelie Owesdotter

Ledamot, Konsumentansvarig 070-3713601

Valberedning

Eva Johansson

Valberedning, sammankall. 0706169770

Maria Andersson

Valberedning, ledamot 0735-400957