Tidaholm

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot 0705783572

Jens Björck

Vice ordförande, Ledamot 0739877199

Tage Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3470673

Jan Andersson

Kassör, Ledamot 0707521191

Siv Johansson

Ledamot 0709588935

Anders Larsson

Ledamot 0708653738

Rickard Josefsson

Ledamot 0703518517

Per-Olof Wind

Skogsansvarig 0705421638

Mikael Lundgren

Jakt- och viltansvarig 0705308177

Rasmus Johansson

Flyghavreansvarig 0708330831

Valberedning

Sonny Jansson

Valberedning, sammankall. 0705246557

Ida Åström

Valberedning, ledamot 0761837276

Oskar Karlsson

Valberedning, ledamot 0734236969