Annerstad

Fredrik Sjödahl

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-8102601

Johan Refónd

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 076-8089836

Bengt Jinker

Sekreterare, Ledamot 0708765585

Filip Jönsson

Kassör, Ledamot 0372-92005

Ann-Christin Petersson

Ledamot 070-5524015

Michael Sjödal

Ledamot 0372-54075

Roger Salomonsson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0372-10114

Valberedning

Göran Sjödal

Valberedning, sammankall. 070-3283187

Arne Johansson

Valberedning, ledamot 070-6868998

Susanne Gudmundsson

Valberedning, ledamot 0703099977