Lidhult

Dan Svensson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot 073-8078102

Anders Svensson

Kassör, Ledamot 0703291251

Nils-Rune Johansson

Ledamot, Energiansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-5591100

Ola Svensson

Ledamot

Valberedning

Bengt Svensson

Valberedning, sammankall. 0705-587115