Vrå

Per Turesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 076-8011189

Mikael Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3577972

Bo Svensson

Sekreterare, Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0730-415608

Magnus Gunnarsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 072-2528320

Jan-Erik Oxelborn

Ledamot, Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0722-269509

Lars-Gunnar Persson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2894042