Södra Sunnerbo

Alexandra Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2009598

Lars Jonasson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9544873

Anders Gustafsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703-911405

Thomas Andersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0720-698826

Mattias Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Ingvar Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5320604

Andrè Petersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-8326865

Valberedning

Uno Engqvist

Valberedning, sammankall. 0708-192446

Anders Svensson

Valberedning, ledamot 0730-643034