Almundsryd

Lena Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-3321299

Johan Svensson

Vice ordförande, Ledamot, Kriskontakt 076-8331507

Tore Ragnarsson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 070-5680840

Annica Persson

Kassör, Ledamot 0730-682056

Oliver Olsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0729647038

Tommy Albinsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0733-905910

Ingemar Nilsson

Ledamot, Kriskontakt, Medlemsansvarig 070-3191293

Oskar Nilsson

Ledamot, Skogsansvarig 0730-243156

Ronni Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 070-6825076

Valberedning

Johan Svensson

Valberedning, sammankall. 076-8331507

Jonas Johansson

Valberedning, ledamot 070-2762218