Linneryd

Helen Ljung

Ordförande, Ledamot 070-6529405

Linda Borglin

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5424437

Helén Lärka

Sekreterare, Ledamot 070-6227939

Ingemar Evaldsson

Kassör, Ledamot 0705-590216

Daniel Johansson

Ledamot, Medlemsansvarig 0703174204

Rikard Evaldsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-9496624

Arne Petersson

Ledamot, Energiansvarig 070-6592234

Jonas Åkesson

Ledamot, Skogsansvarig 0730-583935

Marie Olofsson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-3766030

Charlotte Johansson

Kommungruppsledamot (vald/nom)

Valberedning

Klas Esaiasson

Valberedning, sammankall. 0470-34418

Jörgen Brorsson

Valberedning, ledamot 070-5487259