Södra-Sandsjö

Sven Paulsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706-479176

Lars Davidsson

Vice ordförande, Ledamot 0705-752782

Jakob Davidsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6712460

Lars-Olof Eskilsson

Ledamot 070-5759732

Ingemar Mattsson

Ledamot 070-5464632

Kerstin Davidsson

Ledamot 0477-14097

Karina Wahlbeck

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708-395644

Roland Henrysson

Skogsansvarig 070-3350949

Per-Olof Nilsson

Barn- och ungdomsansvarig 070-3103732

Valberedning

Kenneth Karlsson

Valberedning, sammankall. 073-8456059

Sven-Gustaf Svensson

Valberedning, ledamot 070-2365934

Ingemar Blomster

Valberedning, ledamot 0731-810369