Tingsås

Ryno Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0477-12050

Anders Olsson

Sekreterare, Ledamot 0708-323268

Tobias Andersson

Kassör, Ledamot 070-9408338

Niklas Rungegård

Ledamot 070-3672636

Bengt-Åke Rungegård

Ledamot 0703-702797

Adriaan Muller

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9468111

Anders Fransson

Ledamot 070-2065112

Valberedning

Dag Runesson

Valberedning, sammankall. 0707-408775

Lars Henningsson

Valberedning, ledamot 070-3108292