Urshult

Martin Carlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 070-6240177

Ann-Christin Jönsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5190711

Magda Svärdeborg

Sekreterare, Ledamot 070-2930420

Magnus Gustafsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-5339785

Ulrik Haraldsson

Ledamot, Energiansvarig 070-3257083

Mikael Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig 070-8820797

Jakob Bengtsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 073-8090501

Valberedning

Eva Haraldsson

Valberedning, sammankall. 07-30584161

Börje Sigfridsson

Valberedning, ledamot 0730-382535

Frans Petersson

Valberedning, ledamot 070-5789821

Sven-Olof Johansson

Valberedning, ledamot 070-8669117