Älmeboda

Camilla Hilmersson

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 0706314412

Kent Algotsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-2458055

Tobias Holmqvist

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0706-429721

Ingmar Andersson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6961144

Anders Kjellson

Ledamot 070-5159790

David Holgersson

Ledamot, Skogsansvarig 070-6861027

Valberedning

Ingemar Johansson

Valberedning, sammankall. 0477-65025

Magnus Rinaldo

Valberedning, ledamot 070-3965908