Nottebäck

Magnus Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-8730927

Oskar Arvidsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5840821

Ing-Mari Arvidsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 070-3803194

Håkan Sjöstrand

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 070-5907765

Daniel Sande

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2824884

Per-Olof Rosell

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-6076179

Valberedning

Anders Sjöstrand

Valberedning, sammankall. 0707-916520

Sven Axelsson

Valberedning, ledamot 073-8336032