Åseda

Nils-Magnus Tover

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-6259625

Niklas Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 076-7671795

Ingrid Petersson

Sekreterare, Ledamot 070-1518124

Margareta Johansson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3452820

Tommy Petersson

Ledamot, Energiansvarig 0705-128616

Anders Johansson

Ledamot, Skogsansvarig 070-5617014

Janerik Karlsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 072-5006455

Valberedning

Anders Johansson

Valberedning, sammankall. 070-3437491

Rune Grahn

Valberedning, ledamot 076-1146523

Vejne Lindqvist

Valberedning, ledamot 0474-50022