Älghult

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-2004811

Roy Gruvhagen

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 0706-436602

Björn Andersson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig 070-6869527

Magnus Gillsjö

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6996435

Stefan Andersson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-6773090

Ylva Runemalm

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-3764959

David Erlandsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3668165

Emil Törnqvist

Ledamot 0706213005

Valberedning

David Erlandsson

Valberedning, sammankall. 070-3668165

Magnus Gustafsson

Valberedning, ledamot 070-6564015

Ingvald Törnqvist

Valberedning, ledamot 0706-278159

Annika Erlandsson

Valberedning, ledamot 0703-704936