Bergunda

Stefan Runesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705-467012

Lars Runefors

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0702377007

Jakob Aronsson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig

Jonas Svensson

Kassör, Ledamot 076-8079583

Kennert Gustavsson

Ledamot 070-6770035

Malin Holmquist

Ledamot, Medlemsansvarig 070-9792778

Greger Runesson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706701102

Martin Inemo

Ledamot 070-5098313

Alexander Håkansson

Ledamot 072-5811618

Valberedning

Lars-Göran Isaksson

Valberedning, sammankall. 070-6669185

Kenth Runesson

Valberedning, ledamot 070-5268009

Pia Nilsson

Valberedning, ledamot 0470-67041