Dädesjö

Vanja Linnebjörke

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 073-4345494

Fredrik Persson

Sekreterare, Ledamot 070-6399619

Thomas Jerkstål

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-2753737

Mattias Nilsson

Ledamot

Ola Karlsson

Ledamot 070-3409904

Björn Karlsson

Ledamot 070-8989081

Tryggve Hågård

Energiansvarig 070-3260138

Karl-Eric Johansson

Skogsansvarig 070-8510616

Marcus Brauer

Jakt- och viltansvarig 070-5930475

Valberedning

Torbjörn Karlsson

Valberedning, sammankall. 0730-736696

Tryggve Hågård

Valberedning, ledamot 070-3260138