Jät-Uråsa

Björn Claesson

Ordförande, Ledamot 0708320269

Ola Bladh

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 070-2022498

Claes Olsson

Sekreterare, Ledamot 070-9680161

Martin Lindeqvist

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6238009

Magnus Pettersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-8690884

Annika Saläng

Ledamot, Konsumentansvarig 070-6705205

Valberedning

Niklas Saläng

Valberedning, sammankall. 070-2134442

Lars Olsson

Valberedning, ledamot 0703-534954

Mats Gustafsson

Valberedning, ledamot 072-7432043