Värends Nöbbele

Catarina Vernersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0703274069

Nina Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 070-2798551

Wiveka Delin

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3827815

Sven Arnoldsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703-988559

Camilla Logarn

Ledamot, Skogsansvarig 070-8717614

Fanny Johansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig

Valberedning

Bengt Paulsson

Valberedning, sammankall. 076-8035388

Kennerth Carlsson

Valberedning, ledamot 0708-982185

Jan-Erik Virdebrant

Valberedning, ledamot 070-2451661