Sjösås

Albert Ekstrand

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0703-802547

Ellinor Helgeson

Vice ordförande, Ledamot 0702774074

Annica Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-9947887

Gunilla Säll

Kassör, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3702835

Christoffer Jakobsen

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 072-2311997

Lennart Johansson

Ledamot, Medlemsansvarig 0708-730860

Göran Johansson

Ledamot 0706-244877

Börje Lennartsson

Ledamot 070-6732048

Peter Elbrink

Energiansvarig 070-5762081

Pernilla Ekstrand

Konsumentansvarig 073-1403029

Harald Säll

Skogsansvarig 070-6376636

Valberedning

Inge Gustafsson

Valberedning, sammankall. 070-7358474

Stig Knutsson

Valberedning, ledamot 073-3224455

Peter Elbrink

Valberedning, ledamot 070-5762081