Asa-Rottnebygdens

Gustav Fridolf

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-8993059

Oscar Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0703581539

Carin Hoflund

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-9237696

Maria Vernersson

Kassör, Ledamot 070-5360613

Jesper Åkesson

Ledamot 0730328994

Anna Håkansson

Ledamot 0702-629299

Valberedning

Göran Johannisson

Valberedning, sammankall. 073-6791046

Ulf Svensson

Valberedning, ledamot 070-3193050

Staffan Jonsson

Valberedning, ledamot 070-5294048

Marc Giraud

Valberedning, ledamot 070-3557600