Bolmsö-Tannåker

Tommy Kristiansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6552276

Mikael Fredriksson

Vice ordförande, Ledamot 070-2373412

Magnus Svanholm

Sekreterare, Ledamot 070-5345014

Anders Johnsson

Kassör, Ledamot 070-6491018

Valberedning

Karl-Olof Bolmefors

Valberedning, sammankall. 070-3345079

Leif Bjurka

Valberedning, ledamot 070-5301313

Stefan Johansson

Valberedning, ledamot 070-6286622