Växjöortens

Christian Horn

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2344642

Simon Schandersson

Vice ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 073-5454133

Johanna Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 076-8880709

Henrik Persson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-9594330

Emelie Johansson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-872 57 40

Johan Samuelsson

Ledamot, Energiansvarig 076-1802810

Susanne Larsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705-508467

Valberedning

Magnus Johansson

Valberedning, sammankall. 0768-303600

Per-Ola Johansson

Valberedning, ledamot 070-6677851