Västra Norrvidinge

Anders Hermansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-8172878

Johan Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot 0472-76335

Annika Knutsson

Sekreterare, Ledamot 070-6204232

Britt-Mari Engberg

Kassör, Ledamot 070-6621632

Peter Ericsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706387325

Mikael Engberg

Ledamot, Konsumentansvarig 070-8260895

Christoffer Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 072-2250268

Björn Persson

Ledamot 070-3188950

Hans Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig 070-8490886

Valberedning

Anders Bengtsson

Valberedning, sammankall. 073-1599061

Agne Frejfors

Valberedning, ledamot 070-3762023

Ann-Cathrine Karlsson

Valberedning, ledamot 0703-292564