Östra Torsås

Ulf Folkesson

Ordförande, Ledamot 070-5230833

Sören Lilja

Sekreterare, Ledamot 070-4712940

Mikael Hansson

Kassör, Ledamot 0470-68171

Leif Johansson

Ledamot 070-3530904

Mikael Carlsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0733-477804

Fredrik Eliasson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-8101197

Christer Sjödal

Jakt- och viltansvarig 0705-630820

Valberedning

Christer Sjödal

Valberedning, sammankall. 0705-630820

Anders Dahl

Valberedning, ledamot 0708-430395