Virestad

Johan Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 070-3504836

Sven-Johan Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6606936

Greta Ivarsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5816493

Jenny Einarsson

Kassör, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-3925443

Johanna Svensson

Ledamot 070-8412995

Magnus Svensson

Ledamot

David Karlsson

Ledamot 070-2742520

Emil Råpsten

Ledamot, Konsumentansvarig 070-3223435

Christina Hartman

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2296701

Valberedning

Börje Olofsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-8251219

Anders Ivarsson

Valberedning, ledamot 070-6187798