Älmhultsortens

Jan-Åke Gunnarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0705-238292

Cecilia Winberg

Vice ordförande, Ledamot 0476-42224

Ingegerd Lennartsson

Sekreterare, Ledamot 0476-20100

Henrik Eliasson

Kassör, Ledamot 0730-740380

Eva Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-8968286

Anton Persson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6341292

Valberedning

Roger Johansson

Valberedning, sammankall. 0709-966424

Håkan Lindengard

Valberedning, ledamot 070-3015737

Ingegerd Lennartsson

Valberedning, ledamot 0476-20100