Grolanda-Göteve

Jonas Hjortsäter

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 072-7116179

Lennart Johansson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 0706520896

Linus Alexandersson

Kassör, Ledamot 0768077258

Conny Rahm

Ledamot 0706501810

Göte Andersson

Ledamot 0705233194

Clas Pettersson

Jakt- och viltansvarig 0705346116

Valberedning

Helena Svalmark

Valberedning, sammankall. 0515-729021