Vadstena-Dals

Anders Hovnert

Ordförande, Ledamot 070-5130176

Nils-Åke Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 0703-601578

Malin Fornander

Sekreterare, Ledamot 072-9839435

Charlotte Elander

Kassör, Ledamot 070-5944933

Petra Nyström

Ledamot 070-7133826

Magnus Emilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2138989

Valberedning

Olof Ingemansson

Valberedning, sammankall. 070-5820013

Viola Rickardsson

Valberedning, ledamot 070-5268482

Karl-Magnus Pettersson

Valberedning, ledamot 070-6553510