Hedemora

Peter Gustafsson

Ordförande, Ledamot 0704400839

Mats Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3472082

Sofia Klint

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703316693

Julia Andersson

Kassör, Ledamot 0708589937

Joakim Fjägers

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6540204

Carl Samuelsson

Jakt- och viltansvarig 0706655914

Valberedning

Simon Fjägers

Valberedning, sammankall. 0702125121

Olle Perers

Valberedning, ledamot 0704026480

Ingemar Brandts

Valberedning, ledamot 0704924080