Holaveden

Magnus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-2395095

Patrik Erixon

Vice ordförande, Ledamot 0703-410208

Nicklas Äng

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 072-8689813

Per Gomér

Kassör, Ledamot 070-5300243

Örjan Sköld

Ledamot, Skogsansvarig 070-5919368

Charlotte Önnestedt

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703-436957

Marcus Thell

Ledamot 0706611459

Valberedning

Stellan Tagesson

Valberedning, sammankall. 0733-521709

Jan Karlsson

Valberedning, ledamot 070-3050240

Jan-Olof Segersson

Valberedning, ledamot 070-6365789